Cafés langer open? Bezint eer ge begint

Cafés langer open? Bezint eer ge begint

Vrije sluitingstijden voor de horeca in het centrum? Slecht voor cafés, en het leidt tot verder verval van de binnenstad. Maar overleg is dringend nodig.

door Alex Boonmann

Vrije sluitingstijden: Waarom juist nu? Willen we eigenlijk niet iets anders?

Een open vraag, passend bij een dialoog. Zo dient in mijn ogen ook gesproken te worden over een onderwerp waar een complete branche, zo niet stad, gevolgen van zal ondervinden.

Voor mij is het onbegrijpelijk dat lokale politici zich eenzijdig informeren over de al dan niet positieve gevolgen van open sluitingstijden. Wat zijn deze dan? Betere spreiding van mensen die naar huis gaan? Klopt. Met als gevolg betere grip op onruststokers en uiteindelijk minder onrust? Klopt niet. Men vergeet dat een terugloop van onrust in Nijmegen, de stad waar men de inspiratie heeft opgedaan, het gevolg is geweest van noodzaak. Een totaal pakket van permanente politieposten, een compleet op elkaar ingewerkt bikersteam, intensieve samenwerking met portiers en zero tolerance hebben daar hun vruchten afgeworpen. Maar wat gebeurt er in Tilburg,? Bikers gaan meer richting omliggende wijken, er wordt streng gekeken naar minimale inzet (donderdagavond 23-12 geen horecabezetting), geen vaste posten op de diverse uitgaanspleinen van Tilburg. En dan toch open sluitingstijden? Het is de goden verzoeken. Open sluitingstijd betekent dat de politieposten langer bezet dienen te zijn. Betekent dit dat wanneer het spitsuur is, ze met een mannetje minder staan of geeft dit college ook extra uren voor meer blauw?

En ja, Tilburg is een studentenstad, maar is er ook nagedacht over wat voor verstrekkende gevolgen dit kan hebben aangaande geluidsoverlast? En wat dat doet met de bewoners van de binnenstad? Of wordt dit voor studenten fantastische plan over eenhalf jaar misschien gewoon weer teruggedraaid?  Vrijheid van de ondernemer is iets waar je mij nooit over zal horen. Zeker niet als dit voor mij met twee studentenzaken extra kansen biedt. Maar direct open sluitingstijden? Een verruiming doordeweeks en met evenementen volstaat toch ook?

Voor voedselverstrekkende avondzaken, waar stappers tot besluit nog even langs gaan, zijn  open sluitingstijden natuurlijk een pré.  Laat hen dan langer open blijven. Voor de rest voorspel ik weinig goeds.

Juist nu veel ondernemers er alles aan doen het hoofd boven water te houden, wordt er iets ingevoerd wat een ware kaalslag tot gevolg kan hebben. Iedereen zal hier in meegaan. Onkosten zullen stijgen. Omzet niet. De tendens om steeds later op stap te gaan, wordt alleen maar versterkt. Tilburg zal steeds meer een spookstad worden.

Tilburg heeft een imagoprobleem. Is dat soms een motivatie om open sluitingstijden in te voeren? Laten we dan samen de dialoog aangaan om de stad te verbeteren. Ik maak me het meeste zorgen om het gemis van een dialoog tot het gezamenlijk verbeteren van onze stad. We glijden, en cijfers onderschrijven dit, op een steeds steilere helling, naar beneden.

Een hoogwaardige binnenstad met een sterk MKB en dus hoogwaardige horeca , evenals hoogwaardige evenementen kunnen het imago van Tilburg verbeteren. Uniek in Nederland is het platform van Tilburg. Middels het Binnenstadsmanagement zitten winkeliers, horeca, gemeente, maar ook bewoners met elkaar om de tafel. Dit platform wordt juist nu wegbezuinigd, waardoor de voedingsbodem onder de toekomst wordt weggeslagen.

Tilburg heeft gigantische kansen in het verschiet liggen. Nederland wil investeren in kennis. Laten we daar nu heel veel van hebben in Tilburg. Zitten deze partijen met de binnenstad om de tafel? Nee! Helaas hebben wij in Tilburg te weinig grote bedrijven om alumni hier in grote aantallen te behouden, maar we hebben wel een sterk MKB. We zijn een ondernemende stad, maar doen nog te weinig met de aanwezige kennis.

We zijn met zijn allen volop in ontwikkeling, de UVT, Fontys, maar ook de gemeente; overal worden plannen gesmeed en zaken in gang gezet, maar doen we het samen? Ik zie dat helaas niet of nauwelijks gebeuren. Iedereen trekt zich terug op z’n eigen eilandje. Wat gebeurt er dan: de cohesie verdwijnt en een idee als open sluitingstijden kan zomaar een eigen leven gaan leiden. Voor wie wordt dit gedaan? Niet voor mij in ieder geval, want ik ben bang voor het verdere verval van de binnenstad. De leegstand in Tilburg blijft alsmaar groeien. Vervlakking vindt plaats. Gaan we beide op deze wijze nog éxtra stimuleren?

Willen wij niet eerst eens met elkaar rond de tafel? Willen wij niet eerst samen een plan van aanpak maken voor onze stad in plaats van op onze eigen eilandjes te blijven zitten? Wachten we met zijn allen tot het te laat is?

Ik kan niet anders dan te eindigen met mijn beginvragen: waarom juist nu? Willen we eigenlijk niet iets anders?

Alex Boonmann, eigenaar Max Horeca, Café Bolle & Café Brandpunt in Tilburg

Website Max Horeca online

De website van Max Horeca is sinds kort online. Bekijk hem hier.